Berikut adalah sumbangan dan penglibatan MAE di dalam Kempen Pendidikan Global Antarabangsa: Setiausaha Agung MAE, En P Ramanathan, telah mewakili MAE di dua bengkel serantau UNESCO di Bangkok untuk menilai tahap pencapaian dan perkembangan Pendidikan untuk semua serta mengetengahkan Deklarasi Serantau Menteri Pendidikan bagi agenda Pendidikan 2030.

Setiausaha Agung MAE telah menghadiri bengkel menggerakkan Agenda Pendidikan di masa hadapan anjuran EI Asia Pasifik dan memahami harapan Pembangunan Lestari (SDA’s) yang merangkumi halatuju pendirian sendiri dan sasaran dalam Pendidikan. (2-4 Februari 2016, Bangkok). Objektif khusus bengkel tersebut adalah:

  1. Mendalami ilmu dan kefahaman ahli gabungan tentang SDA dan Rangka Pendidikan 2030 serta impak dasar Pendidikan global.
  2. Membangun strategi Advokasi yang sama untuk mempengaruhi kerajaan serta organisasi bersama kerajaan untuk memastikan perlaksanaan SDA Pendidikan dan sasarannya.
  • Mengenalpasti saluran khusus untuk mempengaruhi kerajaan dan membina serta menrenarai tindakan advokasi kebangsaan.

Jawatankuasa MAE telah dimaklum dan merancang pelan tindakan susulan.

Objektif utama EI adalah pada matlamat 4-48 daripada SDA. Ini adalah untuk memastikan Pendidikan inklusif dan kualiti yang saksama serta menggalakkan Pendidikan seumur hidup untuk semua. Untuk memastikan Pendidikan 2030 direalisasi, EI menyeru para kerajaan untuk:

  • Menunjukkan kesanggupan politik dan komitmen untuk memastikan Pendidikan kualiti untuk semua melalui tindakan konkrit.
  • Bekerjasama dengan guru dan wakil Persatuan Pendidikan.
  • Memastikan dana Pendidikan yang mencukupi untuk Pendidikan.

MAE telah membina pelan tindakan bersama-sama dengan ahli gabungan lain untuk menyeru kerajaan serta memantau perlaksanaannya.

Reference: UNESCO Education Framework 2030

Please follow and like us: