Menggalakkan Penglibatan Pemimpin Muda di Kesatuan Sekerja Guru dan Pendidikan

Pada tahun 2016, Hamidi Mookkaiyah, Chandrika Menon dan Cecilia telah menghadiri satu bengkel anjuran E.I Serantau di Kuala Lumpur. Di antara objektif bengkel ini adalah:

  • Menggalak dan mendidik golongan muda lelaki dan perempuan dalam bidang pendidikan
  • Mengekalkan minat golongan muda lelaki dan perempuan dalam organisasi guru
  • Melatih pemimpin muda yang berkualiti
  • Menarik dan melatih anggota baru untuk masa hadapan

Strategi jangka pendek telah dibincang and dirancang oleh MAE.

  • Membina media kit untuk menghebahkan kepada pendidik tentang sejarah perjuangan MAE, gabungannya dan sumbangan MAE terhadap masyarakat pendidik
  • Menekankan kepada kisah kejayaan MAE yang lampau
  • Publisiti media

Bengkel untuk ahli dan bakal ahli tentang isu pendidikan, polisi dan kajian yang dijalankan di Malaysia dan Asia Pasifik.

Tagged with: , ,