Pada tahun 2016, Hamidi Mookkaiyah, Chandrika Menon dan Cecilia telah menghadiri satu bengkel anjuran E.I Serantau di Kuala Lumpur. Di antara objektif bengkel ini adalah:

  • Menggalak dan mendidik golongan muda lelaki dan perempuan dalam bidang pendidikan
  • Mengekalkan minat golongan muda lelaki dan perempuan dalam organisasi guru
  • Melatih pemimpin muda yang berkualiti
  • Menarik dan melatih anggota baru untuk masa hadapan

Strategi jangka pendek telah dibincang and dirancang oleh MAE.

  • Membina media kit untuk menghebahkan kepada pendidik tentang sejarah perjuangan MAE, gabungannya dan sumbangan MAE terhadap masyarakat pendidik
  • Menekankan kepada kisah kejayaan MAE yang lampau
  • Publisiti media

Bengkel untuk ahli dan bakal ahli tentang isu pendidikan, polisi dan kajian yang dijalankan di Malaysia dan Asia Pasifik.

Please follow and like us: