Tag: Pelancaran | Launch

Wacana Pendidikan Nasional (Kesan Gelombang Blueprint: 2013-2015)

Forum ini adalah anjuran bersama Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya dengan MAE pada 30 September 2016. Temanya adalah: Gelombang FASA 1 Blueprint Pendidikan 2013-2015. Wadah ini juga telah digunakan untuk melancarkan buku “Transformasi Pendidikan Nasional: Antara Aspirasi dan Anjakan” yang dikarang

Tagged with: , ,
Top
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com